U25 Női Négy Nemzet Torna | Budapest 2016. november 4-6.

[av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=RS-9AhFDO48′ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]

[av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=tTl8K7dPpYY’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]

[av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=RtcvhLoBK5s&t=135s’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]

[av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=6pzY7L8RoCM&t=32s’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]

[av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=11c_nEMNMpQ’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]

[av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=Alx6-sfuQjE’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]

[av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=PnG7AZ2QbFI&t=6s’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]