Bratislava, Szlovákia

WEB: rskruzinov.sk

Management:
Ing. Branislav Medzihorský – manažér strediska
GSM: +421 905 858 014
e-mail: branomedzihorsky@gmail.com

Informácie ohľadom Rozpisu ĽP, verejného korčuľovania a prevádzky sú poskytované denne v čase 06,00 – 22,00 hod na čísle:
GSM: +421 917 688 525