KÖZÉPSZERŰSÉG-angol fordítáwomenshockey.hu szótár

Fordítási jövőkép

Tartalom

  fordítási jövőkép

  Bevezetés Jövőkép és küldetés Az Európai Parlament mind a 24 nyelven előállítja az írott dokumentumokat, ezzel lehetővé teszi, hogy az állampolgárokkal saját anyanyelvükön kommunikálhasson.

  E tekintetben a belső fordítószolgálat döntő jelentőséggel bír: megfelel a magas minőségi előírásoknak a parlamenti eljárások által megszabott szűk határidőkön belül. Fordítási jövőkép szerint hidakat építünk a különböző nyelvek és kultúrák között, valamint támogatjuk a fenntartható többnyelvűséget, amely az európai demokratikus eszme alapvető eleme.

  Szolgálatunk hatékony és korszerű, a jogszabályok magas színvonalú fordítását készíti el minden uniós nyelven.

  fordítási jövőkép

  Mivel közvetlenül mi tesszük lehetővé, hogy a Parlament végrehajthassa többnyelvűségi politikáját, központi szerepet töltünk be az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségének védelmében, továbbá az átláthatóság, megértés és eszmecsere elősegítésében. Az elmúlt 60 év során sikerrel feleltünk meg a 4 nyelvről re való bővítés kihívásainak.

  fordítási jövőkép

  Ezentúl is építünk közös fordítási jövőkép és tapasztalatainkra a jövőre való tevőleges felkészülés érdekében. Felkészülten várjuk a jövő kihívásait, és alkalmazkodni fogunk a további bővítésekhez a kereslet észszerűsítésével, valamint szervezési és munkamódszereink módosításával és összehangolásával.

  Új készségeket sajátítunk el, ösztönözzük az innovációra való nyitottságot, és fejlesztjük változási képességünket. Küldetésünk, hogy az összes hivatalos nyelven elérhetővé tegyük fordítási jövőkép Parlamentnek a költségvetési fordítási jövőkép két ágának egyikeként és társjogalkotóként betöltött szerepével kapcsolatos dokumentumokat, biztosítva ezáltal az Európai Unió jogalkotási és költségvetési eljárásának legitimitását és átláthatóságát; hogy lehetővé tegyük az Európai Parlament számára, hogy eleget tegyen a nyelvekkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítását szolgáló többnyelvűségi politika iránti kötelezettségvállalásának, amelynek révén az Európai Unió valamennyi polgára kommunikálni tud az intézményekkel, továbbá anyanyelvén férhet hozzá az uniós dokumentumokhoz; hogy biztosítsuk e fordítási szolgáltatások lehető leghatékonyabb és legeredményesebb nyújtását.

  fordítási jövőkép

  Az Európai Parlamentben használt nyelvekkel kapcsolatos további információkért látogasson el az alábbi weboldalra: Your browser does not support the video tag. Download the video Kapcsolatfelvétel.

  fordítási jövőkép